ยังมีต่อ..
<< กันยายน 2021 >>
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

.png 8.png
.jpg ท่ายืด (2).jpg
.pdf logoสสส แผนงานทุนอุปถัมภ์ [Converted] copy.pdf
.jpg new logo sss .jpg
.jpg Nosmoking_AW_Thai_D [Converted] (1).jpg
.pdf ตารางการอบรม เยาวชน รุ่น 1.camp 61[29.3.61].pdf
.jpg นวดกดจุดสะท้อนเท้า_.jpg

 


 หน่วยที่เสนอขอรับทุนการสนับสนุน

1. องค์กรภาครัฐ  

    ได้แก่ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดับกรม

2. องค์กรกีฬา    

    2.1  องค์กรกีฬาภาครัฐ  ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา

    2.2 องค์กรกีฬาภาคเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการกีฬาระดับชาติ หรือในนามประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมภาคีสมาชิก สมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาเครือข่ายสุขภาพ

3. สถาบันการศึกษา    

     ได้แก่ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

4.  หน่วยงานสื่อมวลชน

     ได้แก่ สถาบันสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ คณะบุคคล  ผู้ประกอบการเพื่อการสื่อสารและรณรงค์สุขภาพ

5. หน่วยงานทั่วไป      

     ได้แก่ เครือข่ายสุขภาพ

iNet Revolutions Co., Ltd.