อบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ นักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. อบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ นักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิลฟอร์ด (หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยังมีต่อ..
<< มีนาคม 2018 >>
อา พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

.png 8.png
.jpg นวดกดจุดสะท้อนเท้า_.jpg
.jpg 4เพิ่ม_2ลด_ไอเดียตักบาตรสุขภาพดี.jpg
.jpg สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย.jpg
.jpg สูงวัย_อย่างมีชีวิตชีวา.jpg
.jpg โทษของบุหรี่_ยิ่งสูบยิ่งป่วย.jpg
.jpg หลัก_6_ประการของกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ.jpg

 


 หน่วยที่เสนอขอรับทุนการสนับสนุน

1. องค์กรภาครัฐ  

    ได้แก่ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดับกรม

2. องค์กรกีฬา    

    2.1  องค์กรกีฬาภาครัฐ  ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา

    2.2 องค์กรกีฬาภาคเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการกีฬาระดับชาติ หรือในนามประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมภาคีสมาชิก สมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาเครือข่ายสุขภาพ

3. สถาบันการศึกษา    

     ได้แก่ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

4.  หน่วยงานสื่อมวลชน

     ได้แก่ สถาบันสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ วิทยุ คณะบุคคล  ผู้ประกอบการเพื่อการสื่อสารและรณรงค์สุขภาพ

5. หน่วยงานทั่วไป      

     ได้แก่ เครือข่ายสุขภาพ

iNet Revolutions Co., Ltd.