การอบรมค่ายผู้นำชุมชน สสส
การอบรมผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกาย เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน
การอบรมผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกาย เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน ระหว่างวัันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ นักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส.
อบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ นักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใต้แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิลฟอร์ด (หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1iNet Revolutions Co., Ltd.