เครื่องมือทางสุขภาพออนไลน์ การผสมผสานของรัฐบาลที่มีประสิทธิผล กับประชาธิปไตยที่เปิดกว้าง และตลาดที่เอื้อต่อการแข่งขัน...

ก่อนหน้า 12iNet Revolutions Co., Ltd.