ชุมชนโรงงานสุขภาพเข้มแข็ง
กิจกรรมสุขภาพ "การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดขอนแก่น" การจัดกิจกรรมสุขภาพ "เดิน-วิ่ง 3000 เมตร" เพื่อให้นักวิ่งสูงวัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กันอย่างครึงครื้น
มินิมาราธอน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
สสส.สปอร์ต ซัมเมอร์ แคมห์ 2012
เสวนา "ขยับกาย ร่วมใจ พลิกพื้นสุขภาวะ" การเสวนา "ขยับกาย ร่วมใจ พลิกฟื้นสุขภาวะ" เป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นสุขภาพ
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ กว่า 500 คน
งานจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานทุนอุปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนหน้า 12iNet Revolutions Co., Ltd.