คู่มือการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ปี 2556


การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

                 การที่คนเรามีอายุมากขึ้น อวัยวะทุกส่วนจะมีการเสื่อมไปตามวัย  โดยอวัยวะจะค่อยๆเสื่อมตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ โดยสิ่งที่เห็นชัดเจน คือ ระบบทางเดินอาหาร การย่อยอาหารไม่ดีเท่าที่ควร จะมีอาการอืดท้อง ท้องผูก ด้านจิตใจและอารมณ์จะมีความรู้สึกว่าตนเองถูกลดคุณค่า รู้สึกซึมเศร้า หงุดหงิด น้อยใจ โกรธง่าย อารมณ์แปรปรวน ระบบกล้ามเนื้อข้อต่อเสื่อมสภาพ นอกจากนี้มักจะมีโรคต่างๆที่พบสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคทางด้านร่างกาย เช่น โรคอ้วน เบาหวาน หัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคข้อต่อเสื่อม ระบบทางเดินอาหาร  ด้านสายตา ความเครียด สมองเสื่อม นอนไม่หลับ

                สิ่งต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นสามารถที่จะป้องกันได้ โดยการให้ร่างกายได้เกิดการเคลื่อนไหว หรือเรียกว่า การออกกำลังกาย (Exercise) และหากผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเป็นประจำก็จะสามารถพัฒนาความสามารถของร่างกายไปสู่การเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้สูงอายุได้ ดังนั้นผู้สูงอายุต้องเข้าใจวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง โดยมีหลักการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ 

 

 

 Short URL:
iNet Revolutions Co., Ltd.