'เอเอ็นเอ'ประเดิมเที่ยวบิน '787 ดรีมไลเนอร์'1พ.ย.


สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส หรือ "เอเอ็นเอ" ประกาศจะเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.

สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส หรือ "เอเอ็นเอ" ประกาศจะเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.

สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส หรือ "เอเอ็นเอ" ประกาศจะเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.

สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส หรือ "เอเอ็นเอ" ประกาศจะเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.

สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส หรือ "เอเอ็นเอ" ประกาศจะเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.

สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส หรือ "เอเอ็นเอ" ประกาศจะเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.

สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส หรือ "เอเอ็นเอ" ประกาศจะเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.

สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส หรือ "เอเอ็นเอ" ประกาศจะเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.

สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส หรือ "เอเอ็นเอ" ประกาศจะเริ่มให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.
Short URL:
iNet Revolutions Co., Ltd.