สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมรักบี้ฟุตบอลได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2481 เสด็จในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งองค์กรขึ้นบริหารงานรักบี้ฟุตบอล คือตั้งเป็น “ยูเนี่ยน” โดยใช้ชื่อว่า “สยามรักบี้ฟุตบอลยูเนี่ยน” (Siam Rugby Football Union) มีทีทำการอยู่ที่ ราชกรีฑาสโมสร ถนนสนาม ปทุมวัน พระนคร โดยมีกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นองค์นายก และหม่อมเจ้าจันทร์รัชนี เป็นเลขานุการ และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2482 เพื่อส่งเสริมกีฬาชนิดนี้ และได้มีการเรียกประชุมผู้สนใจเป็นครั้งแรกที่ราชกรี่ฑาสโมสร และได้มีการจัดการแข่งขันชิงถ้วยระหว่างสมาชิกเป็นครั้งแรก เป็นการแข่งขันชิง ”ถ้วยบริติชเคาน์ซิล” (British Council Cup)ท่านเอกอัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดหาถ้วยมามอบให้และได้ใช้เป็นถ้วยแข่งขันมาจนทุกวันนี้ ทำให้กิจการสมาคมฯรุดหน้า มีทีมสมัครเข้าเป็นสมาชิกและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายสถาบัน รวมทั้งการแข่งขันประเภทนักเรียน
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ห้อง 203-204 โซน E สนามกีฬารัชมังคลากีฬาสถาน ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-369-1501,02-369-1529 | โทรสาร 02-369-1530
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จุดผันแปรที่สำคัญของกีฬายิงธนูในประเทศไทยมาถึงเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2512 ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชวชิราลงกรณ์มงกุฎราชกุมารเสด็จเยี่ยมกรมการรักษาดินแดนและได้ทรงธนู ซึ่งสร้างให้เกิดความสนใจในกีฬายิงธนูเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง จึงมีการจัดสนามยิงธนูกลางแจ้งขึ้นในสถานที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) และเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬายิงธนูอย่างเป็นระบบ มีการจัดการแข่งขันแบบเย้าเยือนกับเจ้าหน้าที่ (U.S.A.I.D.) และพนักงานโครงการแม่น้ำโขงในประเทศลาว ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมยิงธนูสหรัฐเช่นกัน เพื่อพัฒนาการแข่งขันกีฬายิงธนูระหว่างประเทศ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 กลุ่มนักกีฬายิงธนูไทยก็ได้รับกาจดทะเบียนสมาคมเป็นทางการว่า “สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย” โดยมีที่ตั้งสมาคมอยู่ที่สนามยิงปืนกรมการรักษาดินแดนและสนามยิงธนูในร่มอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารยิมเนเซี่ยม 1 ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาจิ สมาคมยังได้สมัครเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทสไทยและสมาชิกของสหพันธ์กีฬายิงธนูสากล (FITA) ซึ่งตอบรับมาเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2514 พร้อมการตอบรับของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในปีเดียวกัน ตั้งแต่นั้นมาสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้พัฒนาเทคนิคในการยิงธนูให้แก่สมาคมโดยผ่านทางฟีต้าและผ่านทางการติดต่อระหว่างประเทศโดยตรง ในปี พ.ศ. 2518 สมาคมยิงธนูร่วมสมาคมยิงปืนเป็นสมาคมกีฬากลุ่มที่ 2 ของไทยที่มีโอกาสได้รับเชิญไปกระชับความสัมพันธ์ทางด้านกีฬากับสาธารณรัฐประชาชนจีนนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 การเชิญประกอบด้วยการแข่งขันกีฬายิงธนูระบบกลางแจ้งที่เมืองเซี่ยงไฮ้และการแข่งขันกีฬายิงธนูระบบในร่ม ที่กรุงปักกิ่งโดยเป็นการแนะนำกีฬายิงธนูระบบในร่มให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
สมาคมเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/tbpa.or.th
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 1. อำนวยการแนะนำ พัฒนา บัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ ควบคุมระเบียบวินัยนักจักรยาน และเจ้าหน้าที่ทีมจักรยาน ตลอดจนการแข่งขันจักรยานทุกประเภททั่วประเทศไทย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกติกาการแข่งขันจักรยานทุกประเภทของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) อย่างเคร่งครัด 2. สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาจักรยานทุกประเภทตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยที่เกี่ยวกับสถานที่แข่งขันอุปกรณ์จักรยาน การฝึกซ้อมจักรยานทุกประเภททั้งในด้านการปฏิบัติและทฤษฎี โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานให้สูงขึ้นเทียบเท่าระดับนานาชาติ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนนักจักรยานให้มีน้ำใจนักกีฬา ทำการแข่งขันจักรยานอย่างเที่ยงธรรม ชี้แนะให้นักกีฬา มีวัฒนธรรมทางการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4. ส่งเสริมและสนับสนุนมิตรภาพระหว่างมวลสมาชิกของสมาคม และนักจักรยานของทีมต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ในการจัดการแข่งขันจักรยาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้มีมาตรฐานสากล 6. เผยแพร่กฎ กติกาการแข่งขันจักรยานที่ทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้มวลสมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน 7. ไม่ทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียต่อกีฬาจักรยาน ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ และจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทุกกรณี
สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย

ก่อนหน้า 12iNet Revolutions Co., Ltd.